Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Hi88, với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến, xin phép làm rõ các điều khoản miễn trừ trách nhiệm mà khách hàng cần lưu ý:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

1. Trách Nhiệm Đối Với Nội Dung Của Trang Web Liên Kết

 • Hi88 không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc cập nhật của thông tin từ các trang web liên kết. Khách hàng sử dụng các trang này cần tự chịu rủi ro.

2. Trách Nhiệm Pháp Lý Khi Tham Gia Cá Cược

 • Cá cược trực tuyến có thể không hợp pháp tại một số quốc gia. Khách hàng cần tự kiểm tra và đảm bảo rằng việc tham gia cá cược là hợp pháp tại nơi cư trú của họ.
 • Hi88 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào của khách hàng.

3. Điều Kiện Về Độ Tuổi và Sử Dụng Dịch Vụ

 • Khách hàng cần đáp ứng độ tuổi pháp lý theo quy định địa phương để sử dụng dịch vụ Hi88.
 • Hi88 có quyền đóng băng hoặc đóng tài khoản của khách hàng không đủ tuổi mà không cần hoàn trả tiền.

4. Vấn Đề Kỹ Thuật và Mạng Lưới

 • Hi88 không chịu trách nhiệm cho các sự cố kỹ thuật hoặc vấn đề mạng (như kết nối yếu, gián đoạn, lỗi vệ tinh) gây ra bởi sơ suất của con người hoặc do bên thứ ba.
 • Trong trường hợp sự cố do tấn công mạng, virus hoặc sâu máy tính, Hi88 cũng không chịu trách nhiệm.

5. Thay Đổi và Đình Chỉ Dịch Vụ

 • Hi88 có quyền đình chỉ, chấm dứt, sửa đổi, thêm hoặc xóa bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
 • Trong trường hợp thay đổi dịch vụ, Hi88 không chịu trách nhiệm với khách hàng.

6. Kết Nối Mạng của Khách Hàng

 • Hi88 không chịu trách nhiệm cho sự gián đoạn hoặc mất kết nối trong quá trình chơi do vấn đề về mạng lưới của khách hàng.

7. Bảo Mật Thông Tin Tài Khoản

 • Nếu thông tin tài khoản bị tiết lộ, dù do cố ý hay không, và gây ra thiệt hại, khách hàng phải tự chịu trách nhiệm.
 • Hi88 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ sự tiết lộ thông tin tài khoản của khách hàng.

Hi88 khuyến nghị khách hàng của mình cần phải hiểu rõ và tuân thủ các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này để đảm bảo một trải nghiệm cá cược trực tuyến an toàn và tuân thủ pháp luật.

Đọc thêm:

Điều khoản & điều kiện

Cá cược có trách nhiệm